Förbiväg - hur förändrades naturen
Klicka till vänster så kan du se bild före/under/efter bygget av vägen på de olika platserna

Om du vill se mer detaljerat väljer du Startsida väg