Åter startsida

Sländor som observerats i vår trädgård 2008-2017

Totalt 23 arter

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Allmän smaragdflickslända x     x x x           Allmän smaragdflickslända
Blodröd ängstrollslända x x x x x x           Blodröd ängstrollslända
Blåbandad jungfrulända       x x x x x x x x Blåbandad jungfrulända
Blå jungfruslända   x   x x x x     x   Blå jungfruslända
Blågrön mosaikslända x         x           Blågrön mosaikslända
Brun mosaiksländor   x       x x       27/6 Brun mosaiksländor
Citronfläckad kärrtrollslända   x   x   x           Citronfläckad kärrtrollslända
Flodflickslända x x   x x x x       11/6 Flodflickslända
Fyrfläckad trollslända   x   x x x x x x x 29/5 Fyrfläckad trollslända
Ljus lyrflickslända   x   x   x           Ljus lyrflickslända
Guldtrollslända   x     x x         23/5 Guldtrollslända
Gulfläckad glanstrollslända   x   x   x           Gulfläckad glanstrollslända
Metalltrollslända x     x   x         12/7 Metalltrollslända
Myrflickslända       x   x           Myrflickslända
Mörk lyrflickslända       x x x           Mörk lyrflickslända
Röd flickslända   x   x x x x x x x x Röd flickslända
Spjutflickslända       x   x x       x Spjutflickslända
Sjöflickslända       x   x x         Sjöflickslända
Större kustflickslända   x       x           Större kustflickslända
Större rödögonflickslända x x     x x   x x x 14/6 Större rödögonflickslända
Större Sjötrollslända                     27/6 Större Sjötrollslända
Tegelröd ängstrollslända x x   x   x x         Tegelröd ängstrollslända
Tidig mosaikslända   x       x x         Tidig mosaikslända

Åter startsida

Uppdaterad  26 nov 2017