Åter startsida

Annat som observerats i vår trädgård 2008-2020

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Buskvårtbitare                         28/7   Buskvårtbitare
Bålgeting x x   x x x x x x x x x x x Bålgeting
Ekvårtbitare                     x       Ekvårtbitare
Eldlus                       x x x Eldlus
Fyrbandad blombock     x                       Fyrbandad blombock
Gammafly                       x     Gammafly
Grön bärfis                           x Grön bärfis
Hårig bärfis                     x x x x Hårig bärfis
Kastanjeborre                         x   Kastanjeborre
Klotbärfis                       x x x Klotbärfis
Kärrspindel           x           x x   Kärrspindel
Oxhuvudspinnare                         x   Oxhuvudspinnare
Rovspindel                         x   Rovspindel
Stor lysmask           x                 Stor lysmask
Strimlus           x x     x x x x x Strimlus

Åter startsida

Uppdaterad  21 jul 2020