Åter startsida

Fjärilar som observerats vår trädgård 2005-2017

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2017
Allmänt bandfly     x                   24/6 Allmänt bandfly
Amiral x x x   x x x x   x x x 30/8 Amiral
Aspfjäril                         21/6 Aspfjäril
Aurorafjäril   x x x   x   x H+h H+h x x maj Aurorafjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril   x               x       Brunfläckig pärlemorfjäril
Citronfjäril x x x x x x x x x x x x x Citronfjäril
Eldsnabbvinge                 x         Eldsnabbvinge
Grönsnabbvinge       x         x x x x   Grönsnabbvinge
Kålfjäril x x               x   x   Kålfjäril
Luktgräsfjäril x x x         x   x x x 2/7 Luktgräsfjäril
Makaonfjäril                   x   x   Makaonfjäril
Mindre guldvinge                   x x x 2/6 Mindre guldvinge
Mindre tåtelsmygare                   x x x   Mindre tåtelsmygare
Nässelfjäril x x x x x x x x x x x x x Nässelfjäril
Prydlig pärlemorfjäril         x         x       Prydlig pärlemorfjäril
Puktörneblåvinge   x                   x x Puktörneblåvinge
Påfågelöga x x x x x x x x x x x x x Påfågelöga
Pärlgräsfjäril x x x           x     x 28/6 Pärlgräsfjäril
Rapsfjäril x x x x x x x x x x x x x Rapsfjäril
Rovfjäril   x x         x       x 27/7 Rovfjäril
Silverblåvinge     x                     Silverblåvinge
Silverstreckad pärlemorfjäril   x x           x   x x 14/8 Silverstreckad pärlemorfjäril
Skogsnätfjäril                       x 14/7 Skogsnätfjäril
Skogspärlemorfjäril   x                       Skogspärlemorfjäril
Sorgmantel   x x             x x     Sorgmantel
Svingelgräsfjäril                       x   Svingelgräsfjäril
Tistelfjäril                 x x   x   Tistelfjäril
Tosteblåvinge       x x                 Tosteblåvinge
Vinbärsfuks x x x       x x x x x x x Vinbärsfuks
Vitfläckig guldvinge   x                       Vitfläckig guldvinge
Vitgräsfjäril   x             x x   x 16/7 Vitgräsfjäril
Älggräspärlemorfjäril   x                       Älggräspärlemorfjäril
Ängsblåvinge               x           Ängsblåvinge
Ängspärlemorfjäril   x     x         x x x 11/7 Ängspärlemorfjäril
Ängssmygare               x   x x x 23/6 Ängssmygare
Ängsvitvinge                   x       Ängsvitvinge

Antal

9 20 14 7 8 6 6 11 12 21 15 23 19  

Ekvårtbitare 12/8 2017

Åter startsida

Uppdaterad  26 nov 2017