Åter startsida

Djur som observerats eller hörts i vår trädgård 1998-2021

1986-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Bäver x x x x x x x x x x x x x x x x x x Bäver
Dovhjort                 x   x x x x x x   8/1 Dovhjort
Ekorre x x x x x x x x x x x x x x x x x 15/1 Ekorre
Fälthare x x x x x x x x x x x x x x x x x x Fälthare
Grävling                           26/6         Grävling
Huggorm x       3/8                     18/6     Huggorm
Husmus                 x   x x   x x x x x Husmus
Igelkott x x                         x x x   Igelkott
Iller                         16/4           Iller
Kopparorm                         8/4           Kopparorm
Kronhjort                           4/3         Kronhjort
Lodjur 2003             21/4                     Lodjur
Mink x x x x x x x x x x x x x x x x     Mink
Mård             8/5                       Mård
Mårdhund x                                   Mårdhund
Pantersnigel                           x x x x x Pantersnigel
Rådjur x x x x x x x x x x x x x x x x x 2/1 Rådjur
Rödräv x x x   x x   x x x x x x x x x x 9/1 Rödräv
Skogsmus x x x x x x x x x   x x x x x x x 17/1 Skogsmus
Skogsödla             x x x       x           Skogsödla
Snok x x x x x x x   x   x x x x x x x x Snok
Vanlig näbbmus x       x   x x x           x   x x Vanlig näbbmus
Vattensork               x         x       x   Vattensork
Älg       x                             Älg
Åkersork                                 x   Åkersork
Vinbergssnäcka               x x x x x x x x x x x Vinbergssnäcka
Dvärgfladdermus x x x x x x x x   x x x x x x     x Dvärgfladdermus
Nordisk fladdermus     x x x x x x     x x x ? x x x x Nordisk fladdermus
Vattenfladdermus x x x x x x x x x   x x x x x       Vattenfladdermus

Åter startsida

Uppdaterad  15 nov 2021